11.2.2017

Lähes jokaisella cavalier kingcharlesinspanielilla on epämuodostuma päässään – syringomyelia on rotupiireissä vaiettu tabu

Cavalier kingcharlesinspanieleiden syringomyelia on aihe, josta tein jo yliopistoaikoinani kandikuvatyön. Vuosien varrella neurologisesta sairaudesta on tullut yksi niistä epäkohdista, joita haluan saattaa päivänvaloon toimittajan työssäni. Työsarkaa riittää, sillä rotu on käytännössä monistettu finaaliin.

Kerrotaan ensin hyvät uutiset. Se on söpö. Sillä on suuret ruskeat silmät, silkinpehmeä turkki ja ystävällismielinen olemus. Se heiluttaa sinulle häntäänsä ja nuolee sormiasi. Koirarotu, joka tunnetaan lempeydestään, pelottomuudestaan ja tuttavallisesta luonteestaan. Rotu, jota suositellaan ensimmäiseksi koiraksi, sillä se soveltuu luonteensa ja kokonsa puolesta niin lapsiperheisiin, harrastuksiin kuin kotisohvillekin.

Kuulostaa täydelliseltä koiralta, vai mitä? Valitettavasti joudun tuottamaan pettymyksen.

Kuuden kantauroksen jälkeläisiä

Minulla on huonoja uutisia. Lähes jokaisella cavalier kingcharlesinspanielilla on epämuodostuma päässään. Joka toisella 5-vuotiaalla cavalierilla on sydämen läppävika. Rotu polveutuu kuudesta kantauroksesta, mikä on johtanut sisäsiittoisuuteen, kapeaan jalostuspohjaan ja yksipuolisiin geeneihin.

Vuonna 2016 Suomessa rekisteröitiin yli 500 cavalier kingcharlesinspanielia. Rodun kasvatus on ollut maassamme pitkään määrällisesti suurta, vaikka BBC:n esittämä rotukoirien kasvatusta käsitellyt dokumentti Pedigree Dogs Exposed jatko-osineen on vaikuttanut rekisteröintimäärien laskuun etenkin rodun alkuperämaassa Iso-Britanniassa. Dokumentti nosti esiin syringomyelian. Sairauden, joka oli ensimmäisen cavalierini kuolinsyy, ja ennusteiden mukaan se tai sydämen läppävika tulee viikatemiehen tavoin tapattamaan myös nykyisen koirani.

Syringomyeliaa aiheuttaa kallon epämuodostuneisuus eli chiari-like-malformation (CM). Kun pääkallon takaosassa on rakennevika, kallosta tulee liian ahdas aivoille. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että pikkuaivoille ei ole tarpeeksi tilaa ja ne työntyvät selkäydinkanavaan.

Pään sisäinen painajainen alkaa, kun selkäydinkanavan neste ei pääse virtaamaan normaalisti aivoihin ja sieltä takaisin. Syntyy painetta, kanavan nestekierto ahtautuu ja sinne muodostuu nesteen täyttämiä rakkuloita, joita jotkut kutsuvat onteloiksi. Suomalaiselta nimeltä syringomyelia tunnetaankin selkäytimen tai aivorungon ontelotautina.

Sairautta esiintyy sekä ihmisillä että usealla eri koirarodulla, kuten cavaliereilla ja griffoneilla. Neurologisesta kivusta kärsivä koira voi oireilla monin eri tavoin. Pakonomainen niskan rapsuttaminen tai pään hankaaminen maahan saattavat olla merkkejä sairaudesta.

Ulkomuoto edellä

Jos hakkaat koiraasi kepillä, saat syytteet eläinrääkkäyksestä, mutta kukaan ei estä sinua kasvattamasta koirarotua, joka tulee suurella todennäköisyydellä kokemaan vielä kovempaa kipua elämänsä aikana. Magneettikuvaus on ainoa tapata todeta sairastaako koirasi syringomyeliaa. Valitettavasti läheskään kaikkia jalostukseen käytettäviä koiria ei kuvata, sillä se ei ole pakollista vaan pelkkä suositus.

Cavalier kingcharlesinspanielien perinnöllinen monimuotoisuus ei ole suurta. Koirat ovat pitkälti samansukuisia maasta riippumatta. Eniten käytetyiltä suomalaisilta jalostuskoirilta löytyy runsaasti keskinäisiä sukulaisuussuhteita. Koira.netin tietoja selaamalla huomaa senkin, että erään kasvattajan näyttelyissä menestyneet mutta syringosairaat cavalierurokset ovat jättäneet jälkeensä liki 150 pentua.

Rotuyhteisön tuoreessa Facebook-keskustelussa ihmetellään, miten rotuyhdistyksen jalostuslistalle on voitu hyväksyä uros, jonka emän kaksi sisarusta ja yksi emän jälkeläinen on kuollut syringomyealiaan. Kasvattaja saattaa perustella nuoren uroksen jalostuskäyttöä sillä, että koira ”pääsee jyvälle” astumispoliittisesti tai siksi koska ”muutkin” astuttavat kuvaamattomia uroksia. Pelkkä vihjaus cavalierin risteyttämisestä jonkun toisen rodun kanssa saa aikaan älämölöä. Tabuaihe herättää koiraihmisissä niin suuria tunteita, että Britannian cavalieryhdistys erotti naisen, joka puhui BBC:n dokumentissa julkisesti rodun terveystilanteesta.

Cavalier on suosittu näyttelykoirarotu. Rotukoirien ulkomuotomallit muokkaantuvat vuosien saatossa enimmäkseen koiranäyttelyissä. Vuonna 2013 kehässä arvosteltiin yhteensä lähes 3000 cavalieria. Niiden jalostuksen tavoiteohjelmassa todetaan esimerkiksi, että koiran kuonon tulisi olla 3,8 senttiä pitkä. Ulkomuoto- ja rakenneihanteissa rodun kuono on kuitenkin rotumääritelmää lyhyempi.

Pyöreä ja korostunut kallo-osa ylläpitää somaa ja lempeää ilmettä, jota monet kasvattajat suosivat. Kennelliiton jalostusasiantuntija Katariina Mäen artikkelissa kerrotaan USA:n Cavalier King Charles Clubin entisen presidentin Anne Robinsin todenneen, että cavalierkasvattajat joka puolella maailmaa valitsevat jalostuskoiria näyttelytulosten perusteella, vaikka 90 prosenttia kasvateista päätyy lapsiperheiden lemmikeiksi.

Lyhytkuonoinen rotu

Tammikuussa 2017 julkaistussa brittitutkimuksessa selvisi, että cavalierien liioitelluilla anatomisilla piirteillä on suora yhteys neurologisiin kipuihin, joita syringomyelia ja kallon epämuodostuneisuus aiheuttavat. Cavalier on kallonmuodoltaan brakykefaalinen, eli lyhytkalloinen rotu. Nykytutkimuksen mukaan kaikki lyhytkalloiset koirat mopsista kiinanpalatsikoiraan kärsivät muun muassa jonkinasteisista hengitysvaikeuksista.

Cavalierien jalostuksen tavoiteohjelmassa sanotaan, että on epätodennäköistä, että syringomyeliasta päästään kokonaan eroon jalostuksella, mutta on tärkeää yrittää rajoittaa vakavimpien muutosten esiintymistä. Kuten Mäen artikkelissa ilmaistaan, tärkein syy jalostusohjelmien toimimattomuuteen on, etteivät kaikki kasvattajat noudata niitä. Hiljattain yli 28 000 ihmistä allekirjoitti Ison-Britannian Kennelklubiin lähetettävän adressin, jossa vaadittiin sekä sydänkuuntelua ja magneettikuvausta pakolliseksi kaikille jalostukseen käytettäville koirille.

Kaikki cavalierin pennut ovat söpöjä. 95 prosentilla niistä on tulevaisuudessa päässään epämuodostuma. Pennunostaja, koiranomistaja, kasvattaja, millaista rotua sinä haluat vaalia?

Suosittelen tutustumaan:

Cavaliers Everybody hurts -movie

Cavaliers Final Countdown

Cavaliers are special

Chiarista ja syringomyeliasta

Cavalier campaign

Yhteenveto Suomessa magneettikuvatuista cavaliereista

Syringomyelia – the unspoken taboo

It’s cute. It has big brown eyes, silky soft fur, and a friendly demeanour. It wags its tail at you and licks your fingers. A dog breed which is known for it’s gentle, fearless, and kind nature. A breed that is recommended as a first dog for anyone, since due to its personality and size it’s a perfectly suited pet for families with children, for hobbies, and for cuddling with on your couch.

Nearly every Cavalier King Charles Spaniel has a malformation in its head. Every other five-year-old Cavalier has a valvular defect. The current breed descends from only six foundation sires, which has led to inbreeding, a very narrow breeding foundation, and a unilateral genepool. In the year 2016 over 500 Cavaliers were registered in Finland. Their breeding has been popular there for a long time, despite the effect the BBC documentary Pedigree Dogs Exposed has already had in the number of registered Cavaliers, especially in the breed’s country of origin; The United Kingdom. The documentary focused on the breeding of purebred dogs, and raised awareness on syringomyelia, an illness which was the cause of death of my first Cavalier. According to current prognosis either syringomyelia or a valvular defect will also be the Grim Reaper that takes away my current dog.

Not enough space

Syringomyelia is caused by a malformation of the skull known as chiari-like-malformation (CM). When the back of a dog’s skull has a structural malformation, the skull becomes too small for the brain. In practice it means that there is not enough space for the cerebellum, leading it to eventually protrude into the spinal canal. The nightmare begins when spinal fluid is no longer able to flow freely into the brain and back. This causes pressure and constriction in the spinal cord which in turn causes the fluid to form vesicles, which are also sometimes called cavities. The Finnish name for syringomyelia translates to spinal cord cavity disease, or brain stem cavity disease. The illness is found in both humans and various dog breeds such as the Cavalier King Charles Spaniel and the Brussels Griffon. A dog suffering from the kind of neurological pain syringomyelia causes can display several different symptoms. Compulsive scratching of the neck or the dog rubbing its head on the ground are just some of the possible symptoms.

Appearance comes first

If you beat your dog with a stick you’re bound to be accused of animal cruelty, but no one is going to stop you from breeding dogs that are highly likely to live with even more severe pain. An MRI scan is the only way to conclusively diagnose syringomyelia. Unfortunately, not even near all dogs used in breeding are scanned, since it’s only a recommendation, not a requirement.

The genetic polymorphism of Cavalier King Charles Spaniels is not high. These dogs are often related to each other regardless of their country of origin. The most used breeding Cavaliers in Finland share many genetic connections, and through a Finnish website, Koira.net, one can find information such as the fact that just one breeder’s successful, but syringo-suffering, Cavalier males have left nearly 150 puppies behind them.

Taboo topic

In a recent Facebook conversation of the Finnish Cavalier community, questions arose about how a male Cavalier could have been accepted on The Finnish Kennel Club’s list of dogs accepted for breeding when two of its mother’s siblings, and one of the mother’s offspring have all died due to syringomyelia. The breeder might try to justify the usage of this male with excuses such as this dog “getting the hang of the breeding business” or simply because “everyone else breeds with un-scanned males too”. The slightest mention of potentially crossbreeding Cavaliers with another breed causes ruckus in the community. This taboo topic rouses such intense emotions in dog people that the British Cavalier King Charles Spaniel Club fired one of their members who had dared to publicly discuss the general health of the breed in the aforementioned BBC documentary.

The Cavalier is a very popular show dog breed and over the years the appearance standards of pure bred dogs are mainly formed in dog shows. In the year 2013 nearly 3 000 Cavaliers were evaluated in Finnish show rings. In the Finnish breeding standard program it’s stated that the dog’s muzzle should be 3.8 centimetres long. In the dog show world’s ideals regarding the dog’s build and appearance, the muzzle is shorter than this.  A round and pronounced front of the skull maintains the sweet and gentle expression which many Cavalier breeders favour. Katariina Mäki, the breeding expert of the Finnish Kennel Club, has written an article where she quotes the former president of Cavalier King Charles Spaniel Club USA, Anne Robins, who says that Cavalier breeders all over the world choose the dogs they breed based on dog show success, despite the fact that 90% of the dogs will end up as family pets, not show dogs.

Brachycephalic breed

In January 2017 a British study concluded that the exaggerated anatomical features of Cavaliers have a direct correlation to the neurological pains caused by syringomyelia and skull malformations. The Cavalier King Charles Spaniel is a brachycephalic, or a short nosed, breed. According to recent studies all short nosed dogs from Pugs to Pekingese suffer from some form of breathing problems, among other health issues.

The Cavalier breeding strategy of The Finnish Kennel Club states that it’s unlikely that syringomyelia could be completely eradicated through breeding, but that it’s important to try and limit the occurrence of the more serious malformations. Mäki’s article expresses that the most prevalent reason to the ineffectiveness of these breeding strategies is that not all breeders follow them. Recently over 28 000 people signed a petition which was to be sent to the United Kingdom Kennel Club, which demanded that both cardiac auscultations and MRI scans needed to become mandatory to all dogs that are to be used in breeding.

”Stop registering Cavalier King Charles Spaniel puppies unless their parents are MRI scanned and Heart tested!”

All Cavalier puppies are cute. 95% of them will have a malformation in their heads in the future. Puppy buyer, dog owner, breeder: what kind of a breed do you want to cherish?

Translation from Finnish by Essi Virtanen

Jaa, jos kolahti:
 •  
 •  
 •  
Haluatko uusimmat blogipostaukset suoraan sähköpostiin? Liity tilaajien joukkoon!
"Me tarvitaan vain yksi kuva" – Sosiaalinen media voi olla firmasi tärkein markkinointikanava, miksi siis vähättelet sitä?

Saan toisinaan yhteydenottoja, jotka eivät johda mihinkään. Sellaiset puhelut ja sähköpostit alkavat yleensä sanoin: "Me tarvitaan vain yksi hyvä kuva." Toinen usein kuultu klassikkolause on: "Se kuva tulee vain sosiaaliseen mediaan." Ikään kuin julkaisu sosiaalisessa mediassa olisi jotenkin vähäpätöisempi asia kuin julkaisu vaikkapa firman mainoslehtisessä. Mitäpä luulet, kummalla on suurempi kohdeyleisö Sara Siepin Instagram-tilillä vai […]

Jaa, jos kolahti:
 •  
 •  
 •  
Lue lisää
Haluatko päästä Google-haussa ensimmäiselle sivulle? Näin hakukoneoptimointi parantaa tekstisi löydettävyyttä

Hakukoneoptimointi (Search Engine Optimization, SEO) edesauttaa kohderyhmääsi löytämään artikkelisi. Hyvin toimitettu ja hakukoneoptimoitu teksti palvelee sekä tekstin julkaisijaa että lukijaa. Tästä tekstistä löydät perusteluita sille, miksi hakukoneoptimointi on niin tärkeää. Olitpa sitten yrittäjä, joka toivoo nettisivuilleen lisää kävijöitä tai mediatalon esihenkilö, joka haluaa lisätä pitkäikäisten ja ajattomien verkkojuttujen määrää, hakukoneoptimoinnin merkitystä ei kannata väheksyä. Kun […]

Jaa, jos kolahti:
 •  
 •  
 •  
Lue lisää
Mika ”Haukikoira” Vornanen on entinen puhelinasentaja, josta tuli suosittu kalastusopas

Juttunäyte: Mika ”Haukikoira” Vornanen tunnetaan kalastuspiireissä miehenä, jonka intohimoihin lukeutuu suurhauen kalastus. Kalastusoppaan kyytiin päätyy kaikenlaisia ihmisiä julkkiksista polttariporukoihin. Tämä juttu on julkaistu alun perin Hymy-lehdessä 10/2020. Kun kalastusopas Mika ”Haukikoira” Vornanen nostaa merestä päivän ensimmäisen ahvenensa, hän hymyilee kuin pikkupoika. Saaliin koolla tai lajilla ei ole hänelle suurta merkitystä. Ilme pysyy yhtä onnellisena eväkkäästä […]

Jaa, jos kolahti:
 •  
 •  
 •  
Lue lisää

Ota yhteyttä

  Jenna Lehtonen


  [email protected]
  +358503644480 
  Orvokkitie 15 B
  Itä-Helsinki
  Y-tunnus 2754766-3


  Rekisteriseloste ja tietosuoja

  Some

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram