POLAMK


Kuvasin Poliisiammattikorkeakoululle uusia brändikuvia, joita haluttiin hyödyntää muun muassa verkkosivuilla ja markkinointiviestinnässä.